Prevádzkareň – Osuského 2591,851 01 Bratislava 

Čalúnnictvo – Ján Lami

+421 918 982 193

Galéria